Ысыраилова Жанат Бектемировна

     Ысыраилова Ж.Б., Бегалиева Г.Т., Айдралиева Б.Э.,
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК АУДИТТИН ӨНҮКТҮРҮҮ
Страницы:223-229      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2023-1(1)-223-229

Бул макала финансылык көзөмөлдөө системасындагы мамлекеттик аудиттин маңызын талдоого арналган. Иштин жүрүшүндө каралып жаткан маселенин актуалдуулугу ачылды, бул тема боюнча ар кандай авторлордун эмгектери изилденип, мамлекеттик аудиттин түшүнүгү аныкталды, анын негизги максаты, элементтери, финансылык көзөмөлдөө системасындагы милдеттери жана функциялары изилденди.

Полный текст